Kolorystyka

strona główna   |   dodaj do ulubionych     informacje o serwisie

 
 
 
 

Czym właściwie jest kolor?

Kolor   Kolor to odbite światło, widzimy je i czujemy poprzez oczy, zmysły i mózg. Człowiek dostrzega zaledwie 40% spektrum światła (tęczy kolorów), jednak od typowo naukowego podejścia do barw i kolorów odcina się wielu ludzi, wierząc i twierdząc, że nasza wrażliwość na barwy pozostaje w ścisłym związku z wrażliwością uczuciową i że wraz z rozwojem duchowym będziemy mogli dostrzegać odcienie, których dziś nasze oko nie jest w stanie odróżnić. Wracając jednak do nauk ścisłych, wiemy że światło, jako elektromagnetyczna fala przybywa do nas ze słońca, penetruje nasze ciała za pośrednictwem oczu i skóry i przesyła natychmiast sygnały do mózgu. Kiedy się opalamy, ciała pobierają energię światła - kolor to ta sama energia, tylko w mniejszej dawce; każdy wywołuje emocjonalną lub umysłową reakcję na to, co przypominają sobie oczy i ciało.

   Podsumowując, ciepłe kolory posiadają wysoka energię, mają również najdłuższe fale ze wszystkich barw widzialnych. Zupełnie inaczej jest z chłodnymi błękitami i fioletami, które maja znacznie mniejszą energię, a ich fale należą do znacznie krótszych. Nasz mózg reaguje na każde drgnienie elektronów, akceptując lub odrzucając wywoływane przezeń wrażenia. A więc kolor to wrażenie światła, źródło pasywnej energii słonecznej. 

 


   Na przestrzeni wieków wielu wielkich naukowców starało się wyjaśnić zasady rządzące światłem i kolorem, jednak największe laury należą się Sir Izaak'owi Neton'owi - to on w siedemnastym wieku odkrył spektrum widzialnych kolorów i opisał rozkład barw i kolorów w fali świetlnej. kiedy jako pierwszy dokonał rozszczepienia promienia świetlnego za pomocą pryzmatu, dał nauce jeden z najważniejszych kluczy do zrozumienia tajemnic wszechświata. Żadna inna rzecz nie oddała tak wielkich usług w określeniu kształtu naszej galaktyki. W swoim sławnym dziele "Optyka barw" Newton ułożył wszystkie odcienie w charakterystyczny krąg barw, wyjaśniając zjawisko rozszczepienia, interferencji i zakrzywienia światła. Jak się okazało, jego odkrycie stało się kamieniem węgielnym pod fizykę światła. Tak jak dawniej kolory symbolizowały tajemnicę wszechświata, tak od tej pory mogły stać się środkami ich poznania.

   Albert Einstein - najsłynniejszy z fizyków, natomiast powiększył nasza wiedzę o przestrzeni o znajomości sposobu, w jaki energia elektromagnetyczna tj. światło przemieszcza się w kosmosie. Bez geniuszu Einstaina nie mogł by mieć miejsca pomiar prędkości światła i zrozumienie jego fal.

   Dzięki odkryciom tych dwóch uczonych, możemy teraz z dużą dokładnością badać i poznawać wszechświat.

 
 

© 2007 by kolorystyka.pl - serwis kolorystyka przedstawia wszystkie barwy i kolory, opisuje ich zastosowanie, symbolikę i znaczenie w codziennym życiu.